Полина Христова

Дата на раждане:
09 септември 1987

Има магистърска степен по „Здравен мениджмънт” от Стопанска Академия ”Д.А Цанков”


гр. Свищов


Завършила е бакалавърска степен „Маркетинг” в  Русенски университет „Ангел Кънчев”Професия: Експерт „Връзки с обществеността”


Позиция: Eксперт „Връзки с обществеността“ към ПП ГЕРБ Русе


Член на ПП ГЕРБ Русе от 2012 г.