Ралица Трилкова Добрева

Дата на раждане:
26 юли 1973

Образование: Магистър  инженер – агроном


Професионален опит:


Областен административен секретар на ГЕРБ Плевен


Директор на Областна дирекция „Земеделие“ Плевен- до 01.08.2013г.


Общински съветник от ПП ГЕРБ в ОбС-Плевен - мандат 2011-2015 г.


Областен управител на Област Плевен