Селиме Кърджалиева

Дата на раждане:
16 май 1972

Завършила  ШУ „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен


Магистърска степен: Социална педагогика - магистърска програма „Организация и управление на социално-педагогическите дейности”


Бакалавърска степен: Турска филология с професионална квалификация Специалист по турска филология и преподавател в СОУ; Втора специалност: Български език и история - преподавател по български език и литература и по история.


 


Професия: учител


 


Позиция:


Настояща месторабота и длъжност:


От 08.12.2014 г. Заместник-областен управител област Шумен  (08.12.2014 г. – дата на встъпване в длъжност).


От 12.07.2010 г. до 07.12.2014 г.  директор на СОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Венец, обл. Шумен.


От 2007 г. член на ПП ГЕРБ


Член на Националния изпълнителен съвет на Жени ГЕРБ