30.10.2018

Народният представител Дилян Димитров инспектира ремонта на път II-81 Монтана–Лом

Ремонтът на републиканския път II-81 Монтана–Лом върви по план, установиха народният представител от ГЕРБ – Монтана инж. Дилян Димитров и кметът Пенка Пенкова, които инспектираха обекта.

Първият етап включва основен ремонт на участък от 1,1 км - от края на кв. Младеново до разклона за Монтана и Вълчедръм. В момента се извършва разваляне и раздробяване на цялата пътна конструкция и достигане до земното легло на голяма дълбочина от съществуващото ниво на настилката и изграждане на нова пътна конструкция, банкети и дренажи, а след това предстои цялостно асфалтиране.

Вторият етап от близо 2 км. предвижда основен ремонт на ул. „Софийска“ – от края на кв. Младеново до кръговото кръстовище с републикански  път II-11 Видин – Козлодуй, след моста на река Лом.

Основният ремонт на път II-81 Лом-Монтана се финансира с  3,5 млн. лв. от Агенция „Пътна инфраструктура“ по проект, изработен от фирма „Рутекс“, с възложител Община Лом. Строително-ремонтните работи се изпълняват от ДЗЗД ПМВ-2014. Ремонтът ще се извършва без прекъсване, при подходящи климатични условия и ще продължи и през следващата година.

По план върви и ремонтът и на републиканския път ІІ-11 в участъка от Добри дол до Орсоя. Изгражда се нова пътна конструкция в компрометираните участъци, изкопи за водостоци и напречни отводнителни, а след това и асфалтиране.

< Назад