Иглика Иванова-Събева

Дата на раждане:
09 май 1977

Иглика Иванова-Събева е родена на 09.05.1977 г. Има две висши образования, магистърска степен. Завършва пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, специалност „Биология и химия“, както и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, специалност „Право“.


Две години е заместник областен управител на Област Габрово. Четири години работи като адвокат в Севлиево. Преди това има 8-годишен стаж като учител и възпитател.


Омъжена е, има двама сина.