04.03.2021

Иван Вълков, след промени в закон: „Частните“ линейки вече ще са с определен стандарт и правила

„Промените в Закона за автомобилните превози решават важен проблем за българските граждани и показват, че здравето им и навременната медицинска грижа трябва да бъдат приоритет в работата ни. Подкрепихме текстовете, според които превозите на болни или ранени лица ще могат да се извършват от физически или юридически лица. Те могат да бъдат регистрирани по Търговския закон или да са юридически лица, регистрирани по Закона за такива с нестопанска цел. Най-важното е, че задаваме стандарт и определени изисквания, на които да отговарят така наречените “частни”линейки“. Това коментира народният представител от ГЕРБ Иван Вълков, който е и член на транспортната комисия в парламента. Бургаският депутат бе докладчик по измененията в закона, приети днес.

По думите му тази сфера на превозите вече регламентира моторните превозни средства, които могат да превозват нуждаещи се хора на различна възраст. „В момента само в София тези „частни“ линейки са над 100, а в цялата страна са близо 200. Те нямат право, но изпълняват такива дейности, а цените им са и високи в зависимост от локацията. В никакъв случай, след приетите промени, тези превозни средства няма да дублират дейността на центровете за Спешна помощ“, поясни Вълков.

Превозните средства не трябва да притежават външен дизайн, специфична окраска, маркировка и опознавателни знаци, които се ползват от центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) или наподобяващи ги, думите "спешна", "спешен", "бърза" и "бърз", както и отличителния знак на единния европейски номер 112. Не трябва да притежават обозначителен знак "Звезда на живота" и "Червен кръст".

С измененията се въвеждат задължителни застраховки и изисквания за финансова стабилност. Това ще гарантира на пациентите и на държавата, че при случай на недобросъвестно изпълнение или злополука, ще има финансово обезпечение на засегнатите лица.

Сред изискванията за тези лица са да разполагат поне с едно превозно средство, с българска регистрация, диспечарски пункт, отговарящ на изискванията, експлотационен център и др.

 

 

< Назад